_109-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000# ευρώ που αφορά «Κυκλοφοριακή Μελέτη για Ωρίμανση του Έργου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ν. Σμύρνης» με αρ.μελ.: 104/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 109/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ