_108-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000# ευρώ που αφορά «Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο»» με αρ.μελ.:123/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 108/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ