_107-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Εδαφοτεχνικές Εργασίες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο οδού Αρτάκης.».»

 

Αριθμός απόφασης: 107/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ