_106-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #11.500# ευρώ που αφορά «Μελέτη Εφαρμογής – Αρχιτεκτονικά Σχολικού Συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου» με αρ.μελ.: 117/2013.».»

 

Αριθμός απόφασης: 106/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ