_105-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Εργασίες υπογειοποίησης παροχής φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα» με αρ.μελ.:127/13».»

 

Αριθμός απόφασης: 105/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ