_104-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #300.000# ευρώ που αφορά «Επισκευή –Συντήρηση σχολικών Εγκαταστάσεων».»

 

Αριθμός απόφασης: 104/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ