_103-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Ενοικίαση Γερανοφόρου Οχήματος για Κλάδεμα Δένδρων».»

 

Αριθμός απόφασης: 103/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ