_102-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Δικτύου Αυτόματου ποτίσματος».»

 

Αριθμός απόφασης: 102/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ