_101-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Σπόρων – Γκαζόν , Δενδρυλλίων , Θάμνων , Εποχιακών Φυτών και Πασσάλων Στήριξης»»

 

Αριθμός απόφασης: 101/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ