_100-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000# ευρώ που αφορά «Τεχνική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Πύλης».»

 

Αριθμός απόφασης: 100/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ