99- 14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Ειδών Σημαιοστολισμού».»

 

Αριθμός απόφασης: 99/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ