98- 14/3/2014-Περίληψη«Έγκριση συνεχιζόμενης διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για το Κοινωνικό Φαρμακείο».»

 

Αριθμός απόφασης: 98/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ