97- 14/3/2014-Περίληψη:«Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου(neasmyrni.cyclopolis.gr).»

 

Αριθμός απόφασης: 97/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ