96- 14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για το έργο « Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο».»

 

Αριθμός απόφασης: 96/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ