95- 14/3/2014-Περίληψη:«Ορισμός μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου « Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου.Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή / Βιωματική Έκθεση

 

Αριθμός απόφασης: 95/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ