92- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #200#ευρώ που αφορά δημοσίευση συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού 2014».

 

Αριθμός απόφασης: 92/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ