89- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# που αφορά το έργο « Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων »

 

Αριθμός απόφασης: 89/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ