88- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #32.000# που αφορά το έργο « Κατασκευή εξωτερικών Διακλαδώσεων »

 

Αριθμός απόφασης: 88/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ