87- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# που αφορά Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών .»

 

Αριθμός απόφασης: 87/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ