86- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #49.587# που αφορά το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων »

 

Αριθμός απόφασης: 86/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ