85- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #36.000# ευρώ που αφορά το έργο «Κατασκευή – αναπλάσεις νησίδων »

 

Αριθμός απόφασης: 85/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ