82- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά την εργασία «Εργασίες διαμόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και Ληξιαρχείου»

 

Αριθμός απόφασης: 82/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ