81- 25/2/2014-Περίληψη«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Αλληλεγγύης (ΚΙΦΑ) Νέας Σμύρνης.»

 

Αριθμός απόφασης: 81/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ