80- 25/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #54.874# ευρώ που αφορά τακτοποίηση οφειλής προγενέστερων ετών προς ΕΥΔΑΠ.»

 

Αριθμός απόφασης: 80/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ