79- 25/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #72.816,56# ευρώ που αφορά : α) Εκλογική Αποζημίωση των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 β) Υπερωριακή Αποζημίωση μηνός Νοεμβρίου 2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 79/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ