72- 25/2/2014-Περίληψη:«Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2014.»

 

Αριθμός απόφασης: 72/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ