71- 25/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 24.945# ευρώ που αφορά κατανάλωση φυσικού αερίου.»

 

Αριθμός απόφασης: 71/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ