69- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.659,28# ευρώ που αφορά εξόφληση της υπαρ.49/2013 Δικαστικής Απόφασης.»

 

Αριθμός απόφασης: 69/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ