68- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #7.090,08# ευρώ που αφορά εξόφληση της υπαρ.Α4009/2013 Δικαστικής Απόφασης.»

 

Αριθμός απόφασης: 68/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ