66- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεση πίστωσης 49.815 ευρώ για Αναβάθμιση και Συντήρηση Παιδικών χαρών», Αρ.Μελ:59/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 66/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ