65- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεση πίστωσης #24.600# ευρώ για «Συντήρηση και επισκευή Σχαρών – μετώπων φρεατίων υδροσυλλογής», Αρ.Μελ:82/20103.»

 

Αριθμός απόφασης: 65/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ