64- 17/2/2014-Περίληψη:«Ορθή επανάληψη της 30/2014 απόφασης που αφορά : α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.500 € για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου. β) Ορισμός υπολόγου.»

 

Αριθμός απόφασης: 64/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ