62- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου & τελών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου για τα έτη 2014 & 2015.»

 

Αριθμός απόφασης: 62/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ