61- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #7.000# ευρώ που αφορά την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015.»

 

Αριθμός απόφασης: 61/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ