60- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #6.000# ευρώ που αφορά εξόφληση οφειλών στο ΣΜΑ Σχιστού.»

 

Αριθμός απόφασης: 60/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ