59- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #14.500# ευρώ που αφορά τα ασφάλιστρα των ακινήτων του Δήμου.»

 

Αριθμός απόφασης: 59/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ