57- 10/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #4.000# ευρώ που αφορά συνεχιζόμενη δαπάνη για την Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Αυτοκινήτων και Αμαξοστασίου.»

 

Αριθμός απόφασης: 57/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ