56- 10/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ που αφορά συνεχιζόμενη δαπάνη για Εργασίες Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Δημ. Συγκοινωνίας.»

 

Αριθμός απόφασης: 56/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ