55- 10/2/2014-Περίληψη:«58η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ για Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών Φοινίκων.»

 

Αριθμός απόφασης: 55/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ