54- 10/2/2014-Περίληψη:«57η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Προμήθεια Αντλιών και Κινητήρων.»

 

Αριθμός απόφασης: 54/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ