53- 10/2/2014-Περίληψη:«63η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ για Εγκατάσταση Δικτύου Αυτόματου Ποτίσματος σε Κοινόχρηστους χώρους.»

 

Αριθμός απόφασης: 53/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ