52- 10/2/2014-Περίληψη:«54η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Προμήθεια Κοπριάς Λιπάσματος Τύρφης Χώματος & Φυτοπαθολογικού υλικού.»

 

Αριθμός απόφασης: 52/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ