51- 10/2/2014-Περίληψη:«40η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #50.000# ευρώ για Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κίνηση οχημάτων.»

 

Αριθμός απόφασης: 51/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ