50- 10/2/2014-Περίληψη:«36η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση και επισκευή Κλιματιστικών Μηχ/των και Εξαερισμού.»

 

Αριθμός απόφασης: 50/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ