49- 10/2/2014-Περίληψη:«28η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Στάσεων Δημ. Συγκοινωνίας.»

 

Αριθμός απόφασης: 49/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ