45- 10/2/2014-Περίληψη:«17η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση Φωτεινών Πινακίδων Πληροφόρησης Πολιτών»

 

Αριθμός απόφασης: 45/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ