44- 10/2/2014-Περίληψη:«16η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μηχ/των και Εξαερισμού»

 

Αριθμός απόφασης: 44/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ