43- 10/2/2014-Περίληψη:«15η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #1.500# ευρώ για Μικροβιακή Ανάλυση Νερού Κολυμβητικής Δεξαμενής»

 

Αριθμός απόφασης: 43/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ