42- 10/2/2014-Περίληψη:«14η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #700# ευρώ για Ενοικίαση Ειδών Καθαρισμού»

 

Αριθμός απόφασης: 42/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ