40- 10/2/2014-Περίληψη:«6η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ γιαΣυντήρηση και επισκευή Κλιματιστικών»

 

Αριθμός απόφασης: 40/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ